Το εργαστήριο KDL, λειτούργει από το 1984 σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.  Στόχος, από την αρχή της λειτουργίας του εργαστηρίου, ήταν και είναι η παρακολούθηση της ραγδαίας εξέλιξης τόσο στον οδοντιατρικό  τομέα όσο και στον οδοντοτεχνικό.  

Οδοντιατρικό Εργαστήριο KDL Κοντογιάννης - ΧανιάΤον Ιανουάριο  του έτους 1990, το εργαστήριο μεταφέρθηκε σε καινούριο χώρο επί της οδού Ι.  Σφακιανάκη 24, όπου λειτούργει μέχρι και σήμερα. Στον χώρο αυτό, λοιπόν, ιδρύθηκε το νέο εργαστήριο 120 τ.μ.  με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα καθώς και πάγκους εργασίας της Γερμανικής εταιρίας Freuding Labors.  Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το εργαστήριο εξοπλίστηκε με νέα μηχανήματα και τεχνολογίες, για την καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τον Αύγουστο του 2013,  έγινε ριζική ανανέωση μηχανημάτων και εξοπλισμού του εργαστηρίου, καθώς η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας το απαιτούσε.  Το εργαστήριο εξοπλίστηκε με μηχανήματα τεχνολογίας CAD CAM (Computer-Aided Design, Computer Aided Manufacturing), καθώς, επίσης αντικαταστάθηκαν όλα τα μηχανήματα με νέα τελευταίας τεχνολογίας και πιο σύγχρονα.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογία της μεγαλύτερης εταιρίας οδοντιατρικών και οδοντοτεχνικών υλικών GC,  αγοράστηκε το Scanner  της εταιρίας αυτής, με απόκλιση στην εφαρμογή μικρότερη των 5 micron.  Επίσης, επιλέχθηκε  η μηχανή κοπής CNC Μετάλλου, Ζιρκονιας, Κεραμικών Υλικών, Pmma της Γερμανικής εταιρίας VHF, το 5 S2 IMPRESSION.

Επίσης, υπάρχει συνεργασία και με άλλα οδοντοτεχνικά εργαστήρια για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού με τη μέθοδο της αναδόμησης του μετάλλου Laser Sintering. Τέλος, το εργαστήριο KDL, συνεργάζεται με την εταιρία GC,  με έδρα το Βέλγιο για την κοπή εξατομικευμένων abutments και επιεμφυτευματικων εργασιών.

Go to top