Το εργαστήριο KDL συμπορευόμενο με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αισθητικής με τη χρήση της τεχνολογίας CAD-CAM (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing).

Οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις από Ζιρκόνιο της εταιρίας GC Europe και της Ελβετικής εταιρίας ΜΕΤΟΧΙΤ, καθώς επίσης και το IPS EMAX της IVOCLAR-VIVADENT, δίνουν τη δυνατότητα για άριστες αισθητικές αποκαταστάσεις, προσθίων και οπισθίων δοντιών.

Το εργαστήριο KDL είναι εξοπλισμένο με το σύστημα σάρωσης υψηλής ακρίβειας, το Scanner  της εταιρίας GC.

Επίσης, χρησιμοποιείται το σύστημα CAM 5-S2 IMPRESSION της VHF.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ