Στο εργαστήριο KDL υπάρχει η δυνατότητα σχεδίασης και κατασκευής εξατομικευμένων Abutments  σε κάθε τύπο εμφυτεύματος, με τη μέθοδο κοπής από τιτάνιο.

Με το σύστημα σχεδίασης που διατίθεται στο εργαστήριο (Scanner Gc), επιτυγχάνεται απόλυτη εφαρμογή των Abutments με απόκλιση μικρότερη από αυτή των 5 micron.

 

Δημιουργία

 

Μπάρες με Συνδέσμους

 

Αποτέλεσμα